Volitve

Izvršni odbor NK PALOMA je na redni seji dne 6. 4. 2023, v skladu s statutom NK Paloma, določil 26. 5. 2023 zbora članov NK PALOMA, na katerem se bodo izvedle volitve novega predsednika, podpredsednika, sekretarja, članov izvršnega odbora in nadzornega odbora.

Vabilo na zbor članov NK PALOMA

Kandidacijski obrazec

Scroll to Top