PRIHODNJI MESEC PRIČETEK GRADNJE ATLETSKE STEZE V ŠPORTNEM PARKU SLADKI VRH

Na skupnem sestanku, ki je potekal med občinsko upravo, občinskim odborom za šport, Osnovno šolo Sladki Vrh, Nogometnim klubom Paloma Šentilj ter predsednikom sveta KS Sladki Vrh je občina oblikovala predlog umestitve atletske steze v Športni park Sladki Vrh (stara lokacija). Občina je ob upoštevanju realnih želja deležnikov investicijo uspešno prijavili na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in tako prejela odobritev za sofinanciranje investicije. Športni park Sladki Vrh bo s tem pridobil pomemben del športne infrastrukture, ki bo lahko služil tako v tekmovalne kot tudi v rekreacijske namene.

Ker je rok za končanje projekta marec so na občini takoj začeli s pripravami za razpis. Gradnja se bo začela v začetku oktobra 2023 in končala v marca prihodnje leto.
V tem času se na igrišču ne bo treniralo in igralo tekem. Vsi treningi in tekme se bodo odigrale v Šentilju.

NK PALOMA

Scroll to Top