Zbor članov NK Paloma 2023

Redni zbor članov NK Paloma je bil izveden 26. 5. 2023 ob 20.00 uri, v Gasilskem domu Sladki Vrh v Sladkem Vrhu. Prisotnih je bilo 19 članov društva in sprejet je bil naslednji dnevni red:

 1. Otvoritev rednega zbora članov in pozdrav navzočih.
 2. Izvolitev delovnega predsedstva: predsednika, članov delovnega predsedstva, verifikacijska komisija, volilno komisijo, overitelj zapisnika in zapisnikarja.
 3. Poročilo verifikacijske komisije.
 4. Potrditev dnevnega reda zbora članov.
 5. Poročilo upravnega odbora, nadzornega odbora.
 6. Poročilo vodje NŠ Paloma Šentilj, članov in veteranov.
 7. Razrešnica dosedanjim organom društva.
 8. Poročilo volilne komisije.
 9. Predstavitev kandidatov za predsednika in program dela za mandat 2023-2027.
 10. Volitve predsednika, podpredsednika, sekretarja, nadzornega odbora in disciplinske komisije.

Poročila predsednika društva, vodje nogometne šole, vodje članske ekipe in veteranov ter predsednika nadzornega odbora o preteklem delovanju društva so bila sprejeta s splošnim odobravanjem.

Na volitvah so bili v organe društva izvoljeni naslednji člani:

 • Tomaž Koman, predsednik
 • Darko Murkovič, podpredsednik
 • Mario Škrofič, sekretar
 • Dejan Vajnhandl, član IO NK Paloma
 • Igor Barton, član IO NK Paloma
 • Bojan Pehan, član IO NK Paloma
 • Aleš Berce, član IO NK Paloma
 • Kupčič Branimir, član IO NK Paloma
 • Bojan Kitel, član nadzornega odbora
 • Uroš Krapša, član nadzornega odbora
Scroll to Top